Kategorie

Reklamacje

Zgodnie z przyjętym regulaminem Sklepu Internetowego Dla-Przemyslu.pl:
 

§ 9 Reklamacja

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
  b) oznaczenie przedmiotu reklamacji,
  c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
  d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
  a) wymiany towaru na nowy,
  b) naprawy wadliwego towaru,
  c) obniżenia ceny,
  d) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
 4. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 5. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia. 
 6. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.


  Formularz reklamacji - pobierz

Płatność
Płatność
pobranie, przelew bankowy,
online, odroczona płatność
Dostawa
Dostawa
darmowa dla stałych
klientów
Czas realizacji
Czas realizacji
towar dostępny w magazynie
wysyłamy w ciągu 24 h
Magazyn
Magazyn
posiadamy własny magazyn