Kategorie

Polityka cookies


Sklep internetowy wykorzystuje technologię plików tekstowych "cookies" w celu umożliwienia rozpoznania Klienta oraz dostosowania strony Sklepu internetowego do jego potrzeb, m.in. umożliwienie zalogowania do indywidualnego konta Klienta.


§ 12 regulaminu sklepu - Polityka cookies

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowym i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego.
 2. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 3. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:
  - Optymalizacji i dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika,
  - Prawidłowego funkcjonowania serwisu m.in. Koszyka,
  - Utrzymywaniu sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), co daje możliwość łatwego korzystania z serwisu, bez ciągłego logowania.
 4. W każdej chwili Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

§ 11 regulaminu sklepu - Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Bartosz Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowo-Projektowe z siedzibą we Wrocławiu (54-530), ul. Jerzmanowska 17G/2, NIP: 924 186 57 81, REGON: 081 226 942, zwanym również Sprzedawcą.
 2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
  a) dane identyfikacyjne,
  b) dane adresowe,
  c) dane kontaktowe.
 4. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  a) imię i nazwisko,
  b) nazwa firmy,
  c) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  d) numer telefonu,
  e) adres dostawy,
  f) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne.
 6. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania danych, które są niezbędne do osiągnięcia celu, tj. przetwarza dane niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Klientów:
  a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  c) w celu wystawienia faktury VAT,
  d) w celu prowadzenia Konta Klienta,
  e) w celu dostarczenia informacji handlowych (realizacja usługi „Newsletter”),
  f) w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną,
  g) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania sformułowane przez Klientów w formularzach kontaktowych.
 8. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe Klientów niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy w celach księgowych.
 9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu, informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do usunięcia, żądania zmiany, sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie Newsletteru w dowolnym momencie.
 13. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.
 14. Dane osobowe Klientów będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest do niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Dane mogą być udostępnione stronom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji transportu, reklamacji, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych.
 16. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 17. Sklep internetowy wykorzystuje technologię plików tekstowych "cookies" w celu umożliwienia rozpoznania Klienta oraz dostosowania strony Sklepu internetowego do jego potrzeb, m.in. umożliwienie zalogowania do indywidualnego konta Klienta.
 18. Sklep internetowy korzysta z zabezpieczenia SSL, które skutecznie uniemożliwia przechwycenie jakichkolwiek informacji przez osoby trzecie.Płatność
Płatność
pobranie, przelew bankowy,
online, odroczona płatność
Dostawa
Dostawa
darmowa dla stałych
klientów
Czas realizacji
Czas realizacji
towar dostępny w magazynie
wysyłamy w ciągu 24 h
Magazyn
Magazyn
posiadamy własny magazyn